مزاج شناسی، بلغم، دموی، صفراوی، سودایی، مزاج، اعتدال مزاج، چه بخوریم، تغذیه مزاج ها،

درس گفتارهای استاد حوریه احمدی راد (مزاج شناسی)

درس گفتارهای استاد حوریه احمدی راد (مزاج شناسی)

  در این مجموعه با این مباحث آشنا خواهید شد: ضرورت شناخت مزاج ها و جایگاه مزاج شناسی در سلامت تن و روح انسان مزاج اجزای عالم طبیعت (عالم کبیر)، مزاج انسان (عالم صغیر) مزاج سودایی، نکات تغذیه مزاج سودایی، پیشگیری از غلبه مزاج سودا و راهکارهای اعتدال مزاج سودا مزاج بلغمی، نکات تغذیه مزاج […]