سرماخوردگی، نکات کاربردی برای درمان سرماخوردگی، سرماخوردگی و طب سنتی، درمان سرماخوردگی در طب سنتی، راهکارهایی برای پیشگیری از سرماخوردگی،

کوته نوشت شماره 1 «سرماخوردگی و درمان آن»

کوته نوشت شماره 1 «سرماخوردگی و درمان آن»

نکات کاربردی برای پیشگیری و درمان سرماخوردكى : همواره بيشتر مردم از سرما خوردكى بعنوان يك بيمارى شايع و ساده ياد مي كنند اما از منظر ما مشاوران طب سنتى سرماخوردگى مانند يبوست و كم خونى مادر بيماري هاست. بهترين روشهاى درمان: با شروع اولين علايم سرماخوردكى بهتر است كه ١: بيمار را تا حد […]