مزاج صفرا

مزاج صفراوی

مزاج صفراوی

صفراء : در لغت به معناي زردي است و در اصطلاح ترشحات زردرنگ کبد را گویند ، طبیعت صفراء  گرم و خشک است و مواد غذایی صفرازا گرمای زیادی را در بدن تولید می‌کنند. اما درمان اين عارضه در افراد بالغ طبق روايات معصومين : با سه روش انجام مي‌شود كه عبارتند از: ۱- قي […]