آموزش

مزاج صفراوی

مزاج صفراوی

صفراء : در لغت به معناي زردي است و در اصطلاح ترشحات زردرنگ کبد را گویند ، طبیعت صفراء  گرم و خشک است و مواد غذایی صفرازا گرمای زیادی را در بدن تولید می‌کنند. اما درمان اين عارضه در افراد بالغ طبق روايات معصومين : با سه روش انجام مي‌شود كه عبارتند از: ۱- قي […]

مزاج سودایی

مزاج سودایی

مزاجی است که از طریق ارث از پدر و مادر به فرد منتقل می شود و از زمان تولد در فرد وجود دارد و یک حالت طبیعی برای آن فرد به حساب می آید. هر مزاج دارای علایم و خصوصیات خاص خود می باشد که با علایم بیماری ناشی از غلبه اخلاط که در ادامه […]

مزاج دموی

مزاج دموی

دم: که به افرادی صاحب این مزاج، دموی گفته می‌شود. دم به معنای خون بوده و مزاج دموی بدین معناست که در بین اخلاط اربعه فرد، میزان دم غالب بر سایر اخلاط است.در یک انسان عادی و سالم میزان دم، باید 49 درصد باشد در روایات از مزاج دم به بهترین مزاج تعبیر شده و […]

مزاج بلغمی

مزاج بلغمی

چون سبک‌تر از سودا و دم است معمولاً حجام در اولین خون‌گیری فرد بلغمی شاهد خون شفاف و کم مایه‌ای خواهد بود. افراد بلغمی به علت سردی این مزاج دارای رنگ پوست روشنی می‌باشند از جمله موهای بور یا سفید و پوست بور و روشن و یا حتی پوست سفید از نشانه‌های افراد بلغمی است. […]

مقدمه بحث مزاج شناسی

مزاج ها نظام هستی بر پایه چهار ستون استوار است؛ آتش، هوا، اب و خاک. هرکدام از این چهار ستون ویژگی هایی از نظر سردی و گرمی دارند که آنان را نسبت به دیگری ممتاز می سازد. آتش گرم و خشک است. هوا گرم و تر است. آب سرد و تر است. خاک سرد و […]