آموزش

درمان جوش های صورت از طریق گیاه درمانی

درمان جوش كه مبحث وسيع و مهمى در طب سنتى است، اما به طور خلاصه برای درمان جوش های صورت از طریق طب سنتی به این نکات باید توجه شود: ١. نوع  پوست و جوشها شناخته شوند. ٢. بخور درمانى بطور منظم انجام شود. ٣:دمنوش ها و برنامه غذايى پاکسازی كبدى انحام شود. ٤. در […]